Vizija, poslanstvo, vrednote

Trajnosti razvoj ostaja ključno vodilo dolgoročne vizije razvoja Skupine SIJ, pri čemer ta vidik močno presega družbeno odgovornost do okolja in lokalnih skupnosti ter v ospredje prav tako postavlja zaposlene, nadgrajevanje njihovih kompetenc ter skrb za varnost pri delu.

Skupina SIJ se bo kot eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev visokokakovostnih jeklenih izdelkov razvijala v smeri nadgrajevanja vertikalne integriranosti ter krepitve prepoznavnosti zanesljivega in razvojno naravnanega dobavitelja. Svoje poslanstvo vidimo v ustvarjanju privlačnih, nujno potrebnih in uporabnih jeklarskih izdelkov – izdelkov, ki oblikujejo bodoče potrebe naših kupcev.

Skupino SIJ vodijo vrednote poslovne odličnosti, kot so:

  • etičnost,
  • strokovnost,
  • poštenost in
  • verodostojnost.

Vse deležnike, s katerimi poslujemo, spodbujamo in usmerjamo k gospodarnemu ravnanju in trajnostnemu razvoju.

"Svoje poslanstvo vidimo v ustvarjanju privlačnih, nujno potrebnih in uporabnih jeklarskih izdelkov – izdelkov, ki oblikujejo bodoče potrebe naših kupcev."