Korporativno komuniciranje

Anja Potočnik

Odnosi z javnostmi

Sara Wagner

Vodja korporativnega komuniciranja