Zeleno jeklo

Jeklo je pomemben temelj trajnostno naravnane Evrope. Je najbolj recikliran material na svetu, uporaben na vseh področjih človekovega življenja. Energetsko intenzivna industrija, kamor sodi tudi jeklarstvo, bo temelj prehoda Evrope v nizkoogljično družbo. Vendar pa jeklo že danes prispeva k trajnosti.

Živimo krožno gospodarstvo

Jeklo lahko vedno znova recikliramo in ga predelamo v nove vrste jekel brez izgube kakovosti. Na ta način v Evropi proizvedemo 40 odstotkov jekla. V Skupini SIJ ga v celoti proizvajamo iz jeklenega odpadka.

Vertikalna povezanost družb nam omogoča celovito izpolnjevanje potreb kupcev, z vidika jeklarskih procesov pa jo je mogoče razumeti kot sklenjen krog gospodarnega ravnanja med družbami, usmerjenimi v zbiranje in predelavo jeklenega odpadka, proizvodnjo jekla ter predelavo in distribucijo, ki vključuje tudi vračanje odpadkov v proizvodnjo.

 

"V Skupini SIJ jeklo vedno znova recikliramo 

in predelujemo v nove vrste jekla brez izgube vrednosti."

 

jekla zel preboj si 02

Jekla za zeleni preboj

S svojimi jekli in izdelki smo zanesljiv partner za zeleni preboj Evrope. Razvijamo in proizvajamo jekla z nižjim ogljičnim odtisom. V sodelovanju z znanimi kupci ustvarjamo rešitve za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo.

Naši izdelki so vključeni v razvoj:

  • e-mobilnosti: zmanjševanje emisij zaradi lažjih avtomobilskih in tovornih konstrukcij, uporaba jekla za izdelavo gorivnih celic v motorjih električnih vozil in uporaba jekel za jedra elektromotorjev za pogone električnih vozil in ovojev baterij za električna vozila,
  • trajnostnih virov obnovljive energije: izdelava turbin za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kot so veter, voda in geotermalna energija,
  • izdelavo jedrskih reaktorjev obstoječih in eksperimentalnih tehnologij, npr. fuzija, fisija.